wtorek, 29 marca 2011

103. Różnice w znaczeniu angielskich „say”, „speak”, „tell”, „talk” na podstawie użyć prototypowych

Zestawmy więc szczegółowe różnice między angielskimi czasownikami mówienia:

say
tell
speak
talk

to mówienie

czegoś

(komuś)
komuś
(z kimś/do kogoś)

(o kimś/czymś)
akcent na treść mówienia
akcent na wpływ mówienia
akcent na czynność mówienia1a) to przytaczanie: cudze słowa są ważne

2a) to przytaczanie: cudze słowa mogą na kogoś wpłynąć
3-4a) to mówić-rozmawiać = produkować słowa (i to wszystko)
1b) to stwierdzanie wypowiedzi: co ktoś powiedział, jest ważne


2b) to stwierdzanie wypowiedzi: co ktoś powiedział, może na kogoś wpłynąć
3-4b) to mówić-używać głosu = produkować słowa (i to wszystko)
1c) to akcentowanie wypowiedzi: co ktoś powiedział, jest bardzo ważne


2c) to akcentowanie wypowiedzi: co ktoś powiedział, jest ważne, bo może na kogoś wpłynąć
3c’) to mówić-opowiadać = długo produkować słowa (i to wszystko)
4c’’) to mówić-plotkować = wielokrotnie produkować słowa (i to wszystko)
1d) to powtarzanie tekstów: zwłaszcza ważnych, o ważnej treści

2d) to powtarzanie tekstów: ich powtórzenie może na kogoś wpłynąć
3-4d) to mówić-używać danego języka = produkować słowa (i to wszystko)
1e) to wypowiedź-opinia: czyjaś opinia jest ważna


2e) to wypowiedź-stwierdzenie: czyjeś stwierdzenie może na kogoś wpłynąć
3-4e) to mówić-przemawiać = produkować słowa (i to wszystko)
1f) to wypowiedź-uczucia: czyjeś uczucia są ważne


3-4f) to mówić-kłamać, mówić prawdę, mówić (nie)logicznie = produkować słowa o danej cesze (i to wszystko)
1g) to wypowiedź-przykład: jakiś przykład jest ważny


3-4g) to mówić-wypowiadać = produkować słowa (i to wszystko)
1h) to wypowiedź-informacja: jakaś informacja jest ważna
4h) to mówić-informować = produkować słowa o wartości informacyjnej (i to wszystko)

2i) to wypowiedź-rozróżnienie: odróżnienie może na kogoś wpłynąć
2j) to wypowiedź-tajemnica: jej wymówienie może na kogoś wpłynąć
2k) to nakazywanie, rozkazywanie: rozkaz może na kogoś wpłynąć
2l) to wpływ: wpływ na pewno może na kogoś wpłynąć
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz