sobota, 25 września 2010

8. Angielskie czasy wcale nie takie trudne (7)

Przykładowe konstrukcje

A więc utwórzmy wszystkie 16 czasów od czasownika to go dla 3. osoby liczby pojedynczej (she):
present simple
– ogólna budowa czasów: ZOPPG, OZPPG, ZOnotPPG
– czasy simple (present/past) mają operator do
do (operator) nie zmienia formy następnego czasownika
– w 3. os. czasów present zaimek akomoduje następny czasownik (forma z s na końcu)

she goes1. forma|forma z s
does she go?
she does not go

she doesforma z s go1. forma


           
present continuous  
– ogólna budowa czasów: ZOPPG, OZPPG, ZOnotPPG
– czasy continuous mają operator be
be (operator) zmienia następny czasownik na formę z -ing
– w 3. os. czasów present zaimek akomoduje następny czasownik

she isforma z s goingf. z -ing
is she going?
she is not going
                                                            
present perfect
– czasy perfect mają operator have
have (operator) zmienia następy czasownik na 3. formę

she hasforma z s gone3. forma
has you gone?
she has not gone

present perfect continuous

she hasforma z s been3. formaforma z -ing going 
has she been going?
she has not been going
                                  
past simple
– po zaimku 2. forma (przeszła)

she went2. forma
did she go?
she did not go

she did2. forma go1. forma


           
past continuous

she was2. forma goingf. z -ing  
was she going?
she was not going
                                                            
past perfect

she had2.forma gone3.forma
had she gone?
she had not gone
                                                          
past perfect continuous
 – kolejność czasowników pomocniczych: will/would – have/had – be

she had2. forma been3. forma goingforma z -ing 
had she been going?
she had not been going

future simple
– w czasach future operatorem jest will
will nie modyfikuje następnego czasownika
will jest czasownikiem modalnym, nie jest więc akomodowane przez zaimek

she willbrak zmiany go1. forma
will she go?
she will not go
                                                            
future continuous
– kolejność czasowników pomocniczych: will/would – have/had – be

she willbrak zmiany be1. forma goingforma z -ing  
will she be going?
she will not be going
                                    
future perfect simple
– kolejność czasowników pomocniczych: will/would – have/had – be

she willbrak zmiany have1. f. gone3. forma     
will she have gone?
she will not have gone
                       
future perfect continuous

she will have1.f. been3.f. goingforma z -ing
will she have been going?
she will not have been going
                       
future in the past simple
– w czasach past czasownik po zaimku w 2. formie (przeszłej)

she would2. forma go1.forma
would she go?
she would not go
                                                                                 
future in the past continuous

she would2.f. be1.f. goingforma z -ing
would she be going?
she would not be going
                       
future in the past perfect

she would2.f. have1.f. gone3.f. 
would she have gone?
she would not have gone
                       
future in the past perfect continuous

she would2.f. have1.f. been3.f. goingf. z -ing
would she have been going?
she would not have been going


czwartek, 23 września 2010

7. Angielskie czasy wcale nie takie trudne (6)

Konstruowanie form czasów

Dysponując całą wyżej wyłożoną wiedzą, jesteśmy w stanie utworzyć formę każdego czasu z każdego czasownika. Przypomnijmy jednak te mądrości:
1| Ogólna budowa czasów w każdej formie:

forma twierdząca
Z + O + P + P + G

forma pytająca
O + Z + P + P + G

forma przecząca
Z + O + not + P + P +G
2| Kolejność czasowników pomocniczych (P)

1) will/would
2) have/has/had
3) am/is/were/was/been

samodzielnie:
do/does/did

                         
3| Akomodacje czasowników pomocniczych przez operatory:

will/would
+ 1. forma (bezokolicznik bez to, czyli brak zmiany)

do/does/did
+ 1. forma (bezokolicznik bez to, czyli brak zmiany)

have/has/had
+ 3. forma

am/is/was itd.
+ forma z -ing
                         
4| Czasowniki pomocnicze wymagane przez czasy:

present/past simple
forma do

      np. present simple
do, does

      np. past simple             
did

continuous
forma be

      np. present  cont.
am/are/is

      np. past continuous
was/were

perfect
forma have

      np. present perfect
have/has

      np. past perfect
had

future
forma will

      np. future simple
will

      np. future in the past
would
                                                
Dodajmy do tego 5. regułę, o której nie wspomnieliśmy wcześniej. Otóż nie tylko operatory mogą akomodować (modyfikować), ale także zaimki. To też nie nowość:
5| Akomodacja czasowników przez zaimki 3. os. lp (he/she/it)
he/she/it + czasy present => czasownik po zaimku kończy się literą s, np.

he/she/it
+ BE
=>
he/she/it
is


he/she/it
+ DO
=>
he/she/it
does


he/she/it
+ HAVE
=>
he/she/it
has


he/she/it
+ GO
=>
he/she/it
goes
itd.
Wyjątkiem (;]) są czasowniki modalne: will, shall, ought to, may – nie ma takich form jak *wills, *shalls, *oughts to, *mays.
Poza tym tam, gdzie czasy past (past simple, past continuous itd., także future in the past) mają po zaimku formę przeszłą (2. formę) czasownika głównego lub operatora:

he/she/it
+ BE
=>
he/she/it
was


he/she/it
+ DO
=>
he/she/it
did


he/she/it
+ HAVE
=>
he/she/it
had


he/she/it
+ GO
=>
he/she/it
went 
itd.